USŁUGI MURARSKIE - Krzysztof Gąska
08-500 Ryki, Dąbia Nowa 38b

Firma "Krzysztof Gąska - Usługi Murarskie" realizowała w roku 2011 Projekt Unijny pod nazwą INWESTYCJE W ŚRODKI TRWAŁE W CELU PODNIESIENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY NA RYNKU BUDOWLANYM. Projekt ten powstał w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

W ramach projektu został wybudowany Budynek gospodarczo-warsztatowy, który jest przeznaczony do garażowania maszyn i urządzeń budowlanych, a także wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych szalunków oraz rusztowań. Projekt obejmował również zakup Ładowarki teleskopowej tj. nowoczesnej maszyny budowlanej, która w zależności od zastosowanego osprzętu może pracować jak: wózek widłowy, ładowarka czołowa, żuraw samojezdny lub platforma robocza.

Celem głównym projektu było zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez poprawę sposobu wykonywania dotychczas świadczonych usług dzięki inwestycjom w budowę budynku magazynowo-warsztatowego oraz zakup maszyny, wykorzystującej innowacyjne rozwiązania. Dzięki realizacji projektu możliwe jest skrócenie czasu wykonywania prac poprzez przyspieszenie procesu rozładunku jak też szybkości przygotowania szalunków i ustawienia rusztowań. Realizacja projektu w istotny sposób przyczyni się do przedłużenia żywotności maszyn oraz rusztowań poprzez właściwe przechowywanie i garażowanie w nowym obiekcie. 

Copyright ©2008 Gąska Budownictwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.